Karakteristike Freeoneerovih Programa Upravljanih Računa

 • Imate online pristup svom računu 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
 • Postavljajte sredstva u svoje ime sa kliring brokera.
 • Freeoneer i investicijski programski menadžeri su ovlašteni ekskluzivno za trgovinu Vašeg računa.
 • Možete li povući profit ili početno ulaganje u bilo kom trenutku.
 • Programi dostupni u osnovnim valutama EUR i USD.
 • Minimalna investicija od 5.000 dolara.
 • Ne postoji minimalni period ulaganja, ali predlažemo period od najmanje 12 meseci.

Freeoneer Info

Freeoneer Ltd
Suite 13197, 2nd Floor
145-157 St John Street
London EC1V4PY
United Kindom
Tel:  +44 (0) 20 8144 8145
Fax: +44 (0) 20 3318 9030
info@freeoneer.com

  Freeoneer Ltd

  Suite 13197, 2nd Floor

  145-157 St John Street

  London EC1V4PY

  United Kindom

  Tel:  +44 (0) 20 8144 8145

  Fax: +44 (0) 20 3318 9030

  customerservice@freeoneer.com

Otkrivanje rizika

Istinitost podataka

Sadržaj na ovom sajtu se bilo kada može promeniti bez prethodnog obaveštenja. Služi isključivo da pruži pomoć klijentima u programima upravljanih računa i trgovcima da donose investicione odluke. Freeoneer preduzima sve mere da osigura tačnost informacija na ovom sajtu, međutim, ne garantuje njihovu istinitost, i neće prihvatiti odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati direktno ili indirektno iz sadržaja ili iz nemogućnosti da pristupite sajtu, kao i za kašnjenje ili neuspešan prenos/prijem bilo kakvih instrukcija i obaveštenje poslatih preko ovog sajta.

Distribucija

Ovaj sajt nije namenjen za distribuciju ili korišćenje od strane bilo kog lica u bilo kojoj zemlji u kojoj bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti sa lokalnim zakonima ili propisima. Nijedna od ovih usluga ili ulaganja na sajtu nisu dostupna licima sa prebivalištem u bilo kojoj zemlji u kojoj pružanje takvih usluga ili ulaganja je u suprotnosti sa lokalnim zakonima ili propisima. Odgovornost posetilaca ovog sajta je utvrde kakvi su uslovi i da li odgovaraju  lokalnim zakonima.

Prevodi na druge jezike i odstupanja

Korisnici sajta će se složiti da Freeoneer neće biti odgovoran za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak ili povrede izazvane u celini ili delimično,nepotpunim, netačnim prevodom originalnog teksta sa engleskog na neki drugi jezik. Bilo koji prevod koji predstavlja odstupanje od engleskog teksta ne treba uvažiti. Tekst na engleskom ima prioritet u odnosu na druge jezike i na taj original se treba osloniti za jasnoću informacija.

Autorska prava

Ostale kompanije mogu da oglašavaju svoje usluge na sajtu Freeoneer kroz linkove ili banere. Freeoneer ne prihvata bilo kakvu odgovornost ili odgovornost za usluge koje nude  drugi sajtovi ili kompanije reklamirani na ovim linkovima i banerima. Ako odlučite da delate na osnovu neke od informacija ili ponuda, to činite isključivo na sopstveni rizik.

Reklamiranje

Ostale kompanije mogu da oglašavaju svoje usluge na sajtu Freeoneera kroz linkove ili banere. Freeoneer ne prihvata bilo kakvu odgovornost ili verodostojnost za usluge koje nude drugi sajtovi ili kompanije možete posetiti na tim linkovima ili banerima. Ako odlučite da koristite bilo koju dotičnu informaciju ili ponudu, to činite isključivo na sopstveni rizik.

Učinak

Prošli učinak nije garancija za buduće rezultate, a postoji i značajan rizik uključen u devizno trgovanje. FX poslovanje je namenjeno za sofisticirane investitore i nije pogodno za svakoga.

 

Registruj se već danas i saznaj više!

 • BESPLATAN pristup web stranici
 • BESPLATAN SMS servis
 • POTREBAN JE SAMO MINUT

UPIŠI SE

REGISTRUJ SE

Pratite nas i na

Freeoneer na Facebooku      Freeoneer na Twitteru