Karakteristike Freeoneerovih Programa Upravljanih Računa

 • Imate online pristup svom računu 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
 • Postavljajte sredstva u svoje ime sa kliring brokera.
 • Freeoneer i investicijski programski menadžeri su ovlašteni ekskluzivno za trgovinu Vašeg računa.
 • Možete li povući profit ili početno ulaganje u bilo kom trenutku.
 • Programi dostupni u osnovnim valutama EUR i USD.
 • Minimalna investicija od 5.000 dolara.
 • Ne postoji minimalni period ulaganja, ali predlažemo period od najmanje 12 meseci.

Freeoneer Info

Freeoneer Ltd
Suite 13197, 2nd Floor
145-157 St John Street
London EC1V4PY
United Kindom
Tel:  +44 (0) 20 8144 8145
Fax: +44 (0) 20 3318 9030
info@freeoneer.com

  Freeoneer Ltd

  Suite 13197, 2nd Floor

  145-157 St John Street

  London EC1V4PY

  United Kindom

  Tel:  +44 (0) 20 8144 8145

  Fax: +44 (0) 20 3318 9030

  customerservice@freeoneer.com

Često postavljana pitanja

INVESTICIONI RAČUN

SREDSTVA

TRGOVANJE

FOREX

TAKSA

PROVIZIJE

 

INVESTICIONI RAČUN

Zašto je  Freeoneeru potrebno da ponovo popunim određena dokumenta ako sam ih već popunio pri otvaranju investicionog računa kod deviznog brokera?

Zato što smo mi i brokeri potpuno odvojena pravna lica i takođe smo u obavezi da ispunimo obaveze u skladu sa međunarodnim pravom.

Zašto moram da ostavim informacije iz svog pasoša da bih otvorio račun?

Prema međunarodnom pravu, broker i Freeoneer moraju da uzmu podatke svojih klijenata. Ovo uključuje podatke iz pasoša ili lične karte i dokaz o adresi stanovanja.

Kada otvorim nalog sa brokerom, da li ću tada biti u direktnom kontaktu sa njim?

Da

Ako ikada budem imao problema sa svojim računom, da li bi o tome trebalo da razgovaram sa vama ili sa brokerom/nezavisnom stranom?

Ukoliko se pitanja odnose na način upravljanja naloga, obratite se nama, a ako se pitanje odnosi na podizanje dodatnih sredstava ili depozita sa investicionog računa, kontaktirajte deviznog brokera. Bez obzira na pitanje, mi smo uvek spremni da pomognemo, jer nam je želja da budete potpuno zadovoljni vođenjem svog naloga.

 

SREDSTVA

Da li vaš trgovački tim ili menadžeri imaju pristup mojim sredstvima?

Ne, jer vi ne treba da nam šaljete novac. Vi otvarate sopstveni račun sa uglednim brokerom i potpisujete Ugovor o punomoćju koji nam jedino daje pristup i pravo da trgujemo u vašu korist, ali mi ne možemo ni pod kojim uslovima imati pristup do sredstava na vašem računu.

Da li Freeoneer zadržava neki deo mojih sredstava?

Ne.

Da li ću imati uvid u bilans svog računa?

Da, to je vaš račun, imaćete uvid u bilans stanja i trgovinsku aktivnost 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Da li se trguje sa celokupnim sredstvima mog investicionog računa?

Ne, mi nikad ne trgujemo sa više od 5% vaših sredstava u datom trenutku. Celih 95% ili više od vašeg kapitala je margina i gotovina na računu brokera sve vreme.

Da li su moja sredstva osigurana?

Trudimo se da odaberemo finansijski sigurne brokere, ali klijenti bi trebalo radi sopstvene sigurnosti da se sami dodatno raspitaju o kredibilitetu deviznog posrednika.

Gde će se moj novac čuvati i da li će biti siguran?

U procesu upravljanja računom, Freeoneer neće primati niti održavati vaša sredstva. O vašim sredstvima će brinuti ugledni nezavisni broker i ona su garantovana onoliko koliko za njih garantuje broker. Vaša Margina kod brokera nije osigurana ni u jednom državnom ili saveznom osiguravajućem programu.

Kako mogu povući sredstva sa svog računa kojim upravlja Freeoneer?

Ukoliko želite povući sredstva sa svog računa,

1. budite ljubazni da nas na engleskom obavestite o broju vašeg računa i sumi koju biste hteli da povučete sa svog računa, na e-mail adresu: withdrawal@freeoneer.com  tako da bismo mogli blagovremeno da pripremimo povlačenje sredstava sa vašeg računa (da zatvorimo sve otvorene pozicije i ne otvaramo nove)
2. pošaljite faxom kompletno popunjen formular za podizanje sredstava valutnom posredniku.

Trebalo bi da imate na umu da ukoliko povlačite sredstva sa svog računa, a želite da ostane u Programu upravljanih računa, morate na računu ostaviti bar minimalni iznos sredstava.

Koliko časova unapred je potrebno obavestiti Freeoneer o povlačenju sredstava sa računa?

Tehnički, svoja sredstva možete povući sa računa u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja, jer je vaš račun kod brokera u gotovini. Mi upućujemo naše klijente da nas obaveste o podizanju sredstava bar 48 časova unapred, da bismo prestali da otvaramo nove pozicije i omogućimo već otvorenim pozicijama da zatvore ciklus.

Mogu li da uložim bilo koji iznos sredstava?

Inicijalno se na račun može uložiti bilo koja visina iznosa iznad zahtevanog minimuma za određeni program upravljanja.Kada se na računu nalazi iznos viši od minimuma, bilo koji dodatni iznos se može deponovati.

Šta je konkretno Ugovor o ograničenom punomoćju?

Ograničeno punomoćje je zakonski obavezujući ugovor koji dozvoljava agentu da trguje novcem koji mu je dodeljen sa vašeg računa. Ugovor o punomoćju NE PRENOSI vlasništvo računa ni na koji način. Možete opozvati Ugovor o punomoćju u bilo kom trenutku, bez ikakvih ograničenja, dodatnih zahteva ili objašnjenja.

Mogu li opozvati Ugovor o punomoćju?

Klijent može u svakom trenutku opozvati datu punomoć ispunjavajući formular za Opoziv punomoćja. Klijent u tom slučaju snosi svu odgovornost za trgovanje na svom računu i može otvarati/zatvarati tgovine.

 

TRGOVANJE

Kako možete predvideti smer trgovine?

Freeoneer nikada nije tvrdio da može predvideti smer trgovine. U suštini, naše strategije su u većini osnovane na pretpostavci da su tržišna kretanja nasumična i nepoznata. Naši modeli se oslanjaju na iskorišćavanje statističke verovatnoće tokom vremena, nezavisno od tržišnih uslova. Radije ćemo reagovati na kretanje tržišta nego ga predviđati.

Kako nameravati ostvariti profit kada tržište opada?

Freeoneer nema nikakvih predubeđenja u vezi sa smerom kretanja tržišta, što znači da jednak ponder imaju duge i kratke pozicije. To se razlikuje od mnogih tradicionalnih "kupite i držite" investicionih strategija. Naši modeli su se pokazali i u trend i u tržištima u rasponu, sa kapacitetom da se dinamički prilagode za promenama kolebljivih nivoa.

Da li Freeoneer ili njegovi brokeri mogu garantovati stopu prihoda?

Ne, nema garantovanih stopa prihoda.

Da li i Freeoneer takođe ima sopstvena sredstva u istim trgovinskim programima?

Da, imamo investirana sopstvena sredstva u istim programima upravljanja, čime potvrđujemo da verujemo u strategiju i modele po kojima radimo.

Kakva je uloga Freeoneer-a?

Freeoneer ima dvojnu uloguć da vam  pomogne da otvorite investicioni račun kod nezavisne treće strane - brokera, a zatim da trguje na tom računu.

Da li su valutni trgovci povezani sa valutnim brokerima?

Ni Freeoneer, niti valutni trgovac nije povezan sa upravljanjem koje sprovodi broker.

Kakva je veza između investitora, Freeoneer-a i brokera?

Vaš račun biće otvoren na vaše ime kod valutnog brokera i broker će biti vaš zastupnik za sva valutna tgovanja. Freeoner trguje sa vašim računom na promptnom valutnom tržištu.

Zašto svoj program nazivate Upravljanim programom a ne Upravljanim sredstvima?

Tehnička definicija sredstva se odnosi na zbirni kapital nekoliko investitora. Freeoneer upravlja računima svakog klijenta zasebno; vaša sredstva su na vašem sopstvenom brokerskom računu; vaš novac se ne meša sa novcem nekog drugog klijenta.

 

FOREX

Kakve su prednosti raširenosti portfolia, kao što je otvaranje upravljanog valutnog investicionog računa?

Evo nekih razloga za raširenost:
* Investicioni savetnici uvek preporučuju raznovrsnost ulaganja.
* Većina portfolia investitora je jako koncentrisana na tržište hartija od  vrednosti.
* Većina investicionih fondova su tesno povezani međusobno i sa tržištem.
* Za vašu finansijsku dobrobit je veoma važno da se zaštitite od rizika koncentrisanog ulaganja. 
* Valutno tržište nije u uskoj vezi sa tržištem deonica, tako da ono bezbeđuje mogućnost raznolikog ulaganja i smanjuje ukupni rizik na vašem portfoliu.
* Valutno tržište nudi mogućnost profita/ gubitka bez obzira na smer kretanja tržišta, za razliku od nekih drugih tržišta (nema tržišta "Medveda").

 

TAKSA

Da li moram plaćati takse na profit dobijen upravljanim FX računom?

Dužni ste da plaćate takse na svaki profit koji dobijete na svom računu prema zakonu svoje zemlje.

 

PROVIZIJE

Kako Freeoneer kompenzuje sredstva?

Usluge upravljanja su kompenzovane sa naknadom od 20% po učinku, koja se vodi po sistemu ""High Watermark"" i obračunava se mesečno. 2% godišnje naknade za upravljanje plaća se mesečno po 0,1667%  i 3 pip-a po trgovini.

Kako se naplaćuju troškovi upravljanja?

Provizije se povlače sa klijentovog investicionog računa po nalogu brokera u korist Freeoneer-a (po dospeću).

Ukoliko ostvarim gubitak na svom računu, a onda dobitak, da li u tom slučaju moram da platim proviziju na taj profit?

Plaćate samo naknadu za učinak na dobijeni profit koji je veći od inicijalnog investicionog ulaganja. Ukoliko je na računu bilo gubitka a zatim dobitka, naknada po učinku će se zaračunati za dobitak preko inicijalne sume investiranja ili za maksimalan dostignuti profit na računu u trenutku mesečne evaluacije. Ovakva računica znači da će se naplaćivati samo provizija na nove profite, što je mnogo poštenije prema klijentu.

Ako imate dodatnih pitanja o upravljanim deviznim računima, kontaktirajte nas  i uputite pitanje na engleskom jeziku.

 

Registruj se već danas i saznaj više!

 • BESPLATAN pristup web stranici
 • BESPLATAN SMS servis
 • POTREBAN JE SAMO MINUT

UPIŠI SE

REGISTRUJ SE

Pratite nas i na

Freeoneer na Facebooku      Freeoneer na Twitteru