Karakteristike Freeoneer programov upravljanih računov

 • Vaša naložba je zelo likvidna. Izplačilo dobička in glavnice vam je na razpolago ob vaši zahtevi.
 • Imate neomejeni spletni dostop do vašega upravljanega računa.
 • Vaša sredstva se nahajajo pri uglednem valutnem posredniku, kjer imate odprt upravljani račun prav tako na vaše ime.
 • Freeoneer in upravljavci investicijskih programov imajo pooblastilo izključno le za trgovanje z vašimi sredstvi.
 • Investicijski programi so na voljo v EUR in USD osnovni valuti.
 • Najnižji začetni vložek je 5.000 USD.
 • Minimalno investicijsko obdobje je izključno odvisno od vas, predlagamo pa, da je vsaj 12 mesecev.

Freeoneer Info

Freeoneer Ltd
Suite 13197, 2nd Floor
145-157 St John Street
London EC1V4PY
United Kindom
Tel.  +44 (0) 20 8144 8145
Fax. +44 (0) 20 3318 9030
info@freeoneer.com

  Freeoneer Ltd

  Suite 13197, 2nd Floor

  145-157 St John Street

  London EC1V4PY

  United Kindom

  Tel:  +44 (0) 20 8144 8145

  Fax: +44 (0) 20 3318 9030

  customerservice@freeoneer.com

Profil podjetja

Freeoneer je bil ustanovljen v prepričanju, da se bo zaradi slabe donosnosti tradicionalnih naložbenih možnosti in pomanjkanja transparentnosti alternativnih naložbenih produktov pojavila izjemna potreba po preglednih alternativnih naložbah, katere donosnosti ne bodo v korelaciji z donosnostmi tradicionalnih naložb.

Upravljamo s tveganjem na valutnem (Forex) trgu, ali povedano drugače: s kupovanjem in prodajanjem valutnih parov na promptnem trgu smo zadolženi za upravljanje z vašim investicijskim računom, ki je odprt na vaše ime pri uglednem valutnem posredniku.

Naši investicijski cilji so:

 • znotraj strogega okvirja obvladovanja tveganja ustvariti znatno srednjeročno rast kapitala neodvisno od delniških in obvezniških trgov; 
 • osredotočiti se predvsem na trgovanje z glavnimi valutnimi pari na medbančnem promptnem trgu; 
 • ohraniti kapital in s skrbnim strateškim načrtovanjem in pravočasno izvedbo transakcij odlikovati se v absolutnih donosih, doseženih na valutnih trgih. 

Na poti za dosego teh ciljev sledimo merilom:

 • transparentnosti: Preko internetne platforme valutnega posrednika ste 24/7 v realnem času v stiku z dogajanjem na vašem investicijskem računu. 
 • varnosti sredstev: Vaša sredstva so na računu valutnega posrednika. Freeoneer ima samo omejeno pooblastilo za upravljanje investicijskega računa na valutnem trgu, ne more pa opraviti dviga sredstev z računa, to lahko storite le vi. Provizije povezane z našimi storitvami, bremeni neposredno vaš investicijski račun valutni posrednik (Forex broker).     
 • likvidnosti: Investicijski račun se lahko po pisni zahtevi zapre kadarkoli brez odpovednih obveznosti. Želeli pa bi poudariti, da je potrebno uspešnost upravljanja presojati po najmanj 12-ih mesecih, kajti strategije, ki jih uporabljamo, so namenjene za srednjeročno rast kapitala. 
 • učinkovitosti stroškov: Freeoneer investicijski programi so strukturirani tako, da so čim bolj učinkoviti, hkrati pa ohranjajo realno in konkurenčno višino stroškov.
 

Registriraj se še danes in uporabljaj

 • BREZPLAČNI neomejen dostop do vseh vsebin spletnega mesta
 • mesečno BREZPLAČNO prejemanje SMS obvestil o donosnosti
 • POTREBUJEŠ LE MINUTO

PRIJAVA

REGISTRACIJA

Sledi Freeoneerju na

Freeoneer na Facebooku      Freeoneer na Twitterju