Karakteristike Freeoneer programov upravljanih računov

 • Vaša naložba je zelo likvidna. Izplačilo dobička in glavnice vam je na razpolago ob vaši zahtevi.
 • Imate neomejeni spletni dostop do vašega upravljanega računa.
 • Vaša sredstva se nahajajo pri uglednem valutnem posredniku, kjer imate odprt upravljani račun prav tako na vaše ime.
 • Freeoneer in upravljavci investicijskih programov imajo pooblastilo izključno le za trgovanje z vašimi sredstvi.
 • Investicijski programi so na voljo v EUR in USD osnovni valuti.
 • Najnižji začetni vložek je 5.000 USD.
 • Minimalno investicijsko obdobje je izključno odvisno od vas, predlagamo pa, da je vsaj 12 mesecev.

Freeoneer Info

Freeoneer Ltd
Suite 13197, 2nd Floor
145-157 St John Street
London EC1V4PY
United Kindom
Tel.  +44 (0) 20 8144 8145
Fax. +44 (0) 20 3318 9030
info@freeoneer.com

  Freeoneer Ltd

  Suite 13197, 2nd Floor

  145-157 St John Street

  London EC1V4PY

  United Kindom

  Tel:  +44 (0) 20 8144 8145

  Fax: +44 (0) 20 3318 9030

  customerservice@freeoneer.com

Upravljanje investicij s Freeoneerjem

Freeoneerjevo upravljanje investicijskih računov prinaša, z uporabo sofisticiranih strategij trgovanja,  prednosti medbančnega valutnega trga vlagateljem. Osredotočeni smo na sistematične trgovalne strategije, ki niso v korelaciji z glavnimi delniškimi in obvezniškimi indeksi, ter na doseganje investicijskih ciljev, ki  predstavljajo srednjeročno in dolgoročno konsistentno rast kapitala.       

Za nas je značilen poudarek tehnične analize in strogega ter doslednega pristopa k obvladovanju tveganja. To prispeva k ugodnemu "reward/risk" razmerju in minimaliziranju izgub pri trgovanju. Stroga disciplina pri izvajanju trgovalnih idej je ključ do uspešnega upravljanja. 

Sredstva strank upravljanih investicijskih računov niso združena, ampak se trgovanje izvaja na vsakem individualnem investicijskem računu, ki je v popolni lasti vlagatelja. Sam investicijski račun pa je odprt pri uglednem valutnem posredniku (Forex brokerju). Naše podjetje je neodvisno od teh posrednikov. Poslovni odnos med našimi vlagatelji in nami temelji na omejenem pooblastilu za izvajanje dejavnosti na računih vlagateljev. Takšna struktura je pregledna in ima uporabne funkcije za vlagatelje, kot so možnost sledenja svojega računa v realnem času. Vlagatelj lahko kadarkoli prekliče pooblastilo o trgovanju in brez dodatnih obveznosti zapre investicijski račun. 

Prepričani smo, da je vsak trenutek na valutnem trgu (Forex) edinstven, prav tako pa tudi vsak vlagatelj in njegove potrebe. Zato vlagamo veliko naše energije v načrtovanje vsake transakcije in se trudimo za odlično izvajanje našega trgovalnega načrta. Trden finančni trgovalni model, podkrepljen z modelom določanja velikosti tveganja, ki ustreza vlagateljem, predstavlja temelj uspešnega upravljanja. Verjamemo v dolgoročnost in iščemo dolgoročno sodelovanje z našimi vlagatelji. Na poslovni odnos z vlagatelji gledamo kot na partnerstvo, kjer imata obe stranki skupen cilj in to je doseganje donosnosti naložb  v daljšem časovnem obdobju. Kljub temu, da je to naš cilj, ne moremo zagotoviti, da bodo bodoči rezultati enaki rezultatom v preteklosti.    

Freeoneer se pri naložbenih odločitvah opira na kombinacijo tehnične, temeljne ter mentalne analize. Trgovanje je navsezadnje aktivnost, ki je vodena od ljudi in zato del naše pozornosti namenimo za analiziranje vedenja udeležencev na valutnem trgu. Transakcije, ki jih izvedemo, so prestale naš test "visoke verjetnosti" V Freeoneerju trdno verjamemo v spoštovanje tržnega okolja, kajti spoštljiv odnos nam omogoča, da smo neprestano miselno naravnani na porajajoče se priložnosti na trgu in da jih lahko takoj izkoristimo, ko se te pojavijo.

Freeoneer rešitve upravljanja investicijskih računov so logična izbira mnogih zasebnih in pravnih vlagateljev.

 

Registriraj se še danes in uporabljaj

 • BREZPLAČNI neomejen dostop do vseh vsebin spletnega mesta
 • mesečno BREZPLAČNO prejemanje SMS obvestil o donosnosti
 • POTREBUJEŠ LE MINUTO

PRIJAVA

REGISTRACIJA

Sledi Freeoneerju na

Freeoneer na Facebooku      Freeoneer na Twitterju