Karakteristike Freeoneer programov upravljanih računov

 • Imate neomejeni spletni dostop do vašega upravljanega računa.
 • Vaša sredstva se nahajajo pri uglednem valutnem posredniku, kjer imate odprt upravljani račun prav tako na vaše ime.
 • Freeoneer in upravljavci investicijskih programov imajo pooblastilo izključno le za trgovanje z vašimi sredstvi.
 • Vaša naložba je zelo likvidna. Izplačilo dobička in glavnice vam je na razpolago ob vaši zahtevi.
 • Investicijski programi so na voljo v EUR in USD osnovni valuti.
 • Najnižji začetni vložek je 5.000 USD.
 • Minimalno investicijsko obdobje je izključno odvisno od vas, predlagamo pa, da je vsaj 12 mesecev.

Freeoneer Info

Freeoneer Ltd
Suite 13197, 2nd Floor
145-157 St John Street
London EC1V4PY
United Kindom
Tel.  +44 (0) 20 8144 8145
Fax. +44 (0) 20 3318 9030
info@freeoneer.com

  Freeoneer Ltd

  Suite 13197, 2nd Floor

  145-157 St John Street

  London EC1V4PY

  United Kindom

  Tel:  +44 (0) 20 8144 8145

  Fax: +44 (0) 20 3318 9030

  customerservice@freeoneer.com

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

INVESTICIJSKI RAČUN

SREDSTVA

TRGOVANJE

FOREX

DAVEK

STROŠKI UPRAVLJANJA

 

INVESTICIJSKI RAČUN

Zakaj je potrebno Freeoneerju posredovati določeno dokumentacijo, ki sem jo posredoval že ob odprtju investicijskega računa valutnemu posredniku?

Ker smo popolnoma ločena pravna oseba. 

Zakaj moram ob odpiranju računa predložiti podrobnosti s svojega potnega lista? 

Mednarodno pravo določa (a tuki moramo navesti kateri zakon in kateri člen to določata in a vemo kje je to v primeru če nas kdo vpraša), da smo dolžni "spoznati" svoje stranke, kar zajema vpogled v potni list oziroma osebno izkaznico ter vpogled v dokazilo o trenutnem naslovu (račun, bančni izpisek,...).  

Ali imam, ko odprem investicijski račun, neposredno zvezo z valutnim posrednikom?

Da.

Če bom imel vprašanja v zvezi s svojim investicijskim računom, ali se obrnem na vas ali na valutnega posrednika?

Obrnite se na nas, če je narava vprašanja povezana z načinom upravljanja vašega računa. Če se pa vprašanje nanaša glede na dvig sredstev ali dodatni polog na investicijski račun, se obrnite neposredno na valutnega posrednika, vendar pa smo vam vedno pripravljeni pomagati ne glede na vrsto izziva, s katerim se soočate. Želimo namreč, da ste zadovoljni z delovanjem svojega računa. 

 

SREDSTVA

Ali ima vaš valutni trgovec ali kdorkoli v podjetju dostop do mojih sredstev?

Ne, vi nikoli ne pošiljate k nam denarja, ampak pri uglednem valutnem posredniku odprete investicijski račun na svoje ime in nato nam s podpisanim omejenim pooblastilom omogočite, da trgujemo na valutnem trgu v vašem imenu. Ne moremo pa opraviti dviga sredstev z vašega investicijskega računa.

Ali Freeoneer drži oziroma zadržuje del mojih sredstev?

Ne.

Bom imel dostop do stanja na investicijskem računu?

To je vaš račun in vi boste imeli 24/7 spletni dostop v realnem času do stanja in transakcij vašega računa. 

Se trguje s celotnim stanjem investicijskega računa?

Ne, največ 5% vaših sredstev je v danem trenutku izpostavljeno tveganju.

So moja sredstva pri valutnem posredniku varna?

Mi se trudimo, da izberemo ugledne in finančno varne valutne posrednike, vendar predlagamo, da se stranke tudi same prepričajo o kredibilnosti valutnega posrednika. 

Kako z investicijskega računa, ki ga upravlja Freeoneer, dvignem sredstva?

Če želite dvigniti sredstva z vašega računa,

Korak 1 - po elektronski pošti nas v angleškem jeziku na withdrawal@freeoneer.com obvestite o višini dviga ter številki investicijskega računa, da bomo lahko pripravili vaš račun za dvig, zaprli trenutno odprte pozicije in ne odpirali novih. 
Korak 2 - pošljete po faxu valutnemu posredniku izpolnjen obrazec za dvig (withdrawal form)

Če želite, da je vaš investicijski račun še naprej upravljan, morate na njem pustiti vsaj znesek minimalnega vložka.

Koliko časa vnaprej moram obvestiti Freeoneer o dvigu mojih sredstev? 

Tehnično, ker je vaš račun pri valutnem posredniku v denarju, lahko dvignete vaša sredstva kadarkoli, vendar stranke naprošamo, da nas obvestijo 48 ur pred nameravanim dvigom, da bomo prenehali z odpiranjem novih pozicij in da se bodo obstoječe pozicije lahko zaključile v svojem naravnem ciklu. 

Ali lahko investiram kakršenkoli znesek?

Prvotno se lahko investira poljubeni znesek, le da je višji od zneska minimalnega vložka za določen program upravljanja. Vsi nadaljnji depoziti na investicijski račun, po tem, ko je enkrat presežen prag minimalnega vložka, nimajo dodatnih zahtev in so čisto poljubni. 

Kaj točno je omejeno pooblastilo za zastopanje ("Limited Power of Attorney")?

To je pravno zavezujoč dokument za zastopnika, da lahko trguje s sredstvi, ki so mu bila s pooblastilom namenjena, obenem pa ne prenaša lastništva sredstev ali investicijskega računa. Omejeno pooblastilo za zastopanje lahko v vsakem trenutku brez kakršnih koli omejitev, zahtev ali pojasnil prekinete.

Ali lahko prekličem pooblastilo za zastopanje?

Da, pooblastilo za zastopanje lahko prekličete v vsakem trenutku.

 

TRGOVANJE

Kako lahko napoveste smer trga?

Freeoneer nikoli ne trdi, da lahko napove smer trga. Naše strategije v veliki meri temeljijo na predpostavki, da so kratkoročna tržna nihanja večinoma naključna. Naši modeli se opirajo na izkoriščanje povečane statistične verjetnosti, neodvisno od tržnih razmer. Mi se odzivamo na trg in ne poskušamo napovedovati trga.

Kako nameravate ustvariti donos v padajočem trgu?

Freeoneer nima usmeritvene nagnjenosti, kar pomeni, da enakovredno obravnavamo dolge in kratke pozicije, kar nas loči od mnogih tradicionalnih "kupi in drži" naložbenih strategij. Naši modeli so se izkazali na trgih v trendu, kot tudi na trgih, ki niso bili v trendu, in zmorejo dinamične prilagoditve ob spremembah volatilnosti.  

Ali Freeoneer jamči za določeno stopnjo donosa?

Na računih, ki se upravljajo, ni jamstva prihodnjih donosov.

Ali Freeoneer tudi upravlja z lastnimi sredstvi v istih programih upravljanja?

Da, tudi sami imamo investirana sredstva v iste programe upravljanja, ki jih ponujamo vam, kajti verjamemo v lastno strategijo in modele trgovanja.

Kakšna je vloga Freeoneerja?

Freeoneer ima dvojno vlogo; najprej vam pomaga odpreti investicijski račun, nato pa upravlja vaša sredstva na valutnem trgu.

Ali so Freeoneerjevi valutni trgovci kakorkoli povezani z valutnim posrednikom? 

Ne. Niti Freeoneer niti upravitelji investicijskih računov niso povezani z upravo valutnega posrednika.

Kakšen je odnos med investitorjem, Freeoneerjem ter valutnim posrednikom?

Vaš investicijski račun je odprt na vaše ime pri valutnem posredniku, ki omogoča dostop do valutnega trga. Freeoneer nato trguje z vašim investicijskim računom na promptnem valutnem trgu. 

Zakaj imenujete vašo storitev program upravljanja in ne upravljanje sklada?

Tehnični izraz za sklad se nanaša na zbrani kapital večjega števila vlagateljev, Freeoneer upravlja vsak investicijski račun ločeno. Vaša sredstva so na vašem investicijskem računu in niso združena s sredstvi drugih vlagateljev.

 

FOREX

Kakšne so prednosti razpršitve portfelja v upravljan valutni investicijski račun? 

Nekaj razlogov za razpršitev.

*Investicijski svetovalci zagovarjajo razpršenost naložb.  
*Večina portfeljev vlagateljev je močno koncentrirana na trgu vrednostnih papirjev. 
*Večina vzajemnih skladov je med seboj zelo korelirana.  
*Zaščita pred tveganjem, povezana s koncentracijo naložb, je pomembna za finančno stabilnost posameznika. 
*Valuti trg ni koreliran z delniškim trgom, kar mu zagotavlja resnično diverzifikacijo in zmanjšanje skupnega tveganja portfelja. 
*Valutni trg, za razliko od nekaterih drugih finančnih trgov, omogoča zaslužke ne glede na smer trga.

 

DAVEK

Ali moram plačati davek na dobiček, ustvarjen z upravljanjem valutnega investicijskega računa?

Davčne obveznosti se razlikujejo po državah stalnega bivališča glede na pravno obliko investitorja. Za trenutno veljavno davčno zakonodajo se posvetujte z vašim davčnim svetovalcem.

 

STROŠKI UPRAVLJANA

Kakšna so Freeoneerjeva nadomestila za storitve?

Za storitve upravljanja smo kompenzirani s provizijo uspešnosti 20%, ki se vodi po sistemu "High watermark" in se v primeru uspešnosti obračuna mesečno, 2% letne upravljavske provizije, ki se po stopnji 0,1667% obračunajo mesečno ter pribitkom treh pipov po transakciji. 

Kako se plačajo stroški upravljanja?

Provizije, ki so zapadle in so plačljive, valutni posrednik izplača neposredno z investicijskega računa vlagatelja.

Če en mesec moj investicijski račun utrpi izgubo, naslednji mesec pa ponovno dobiček, ali sem zavezan plačati provizijo uspešnosti na ta dobiček?  

Provizijo uspešnosti boste plačali samo na dobiček, ustvarjen nad najvišjo že doseženo vrednostjo vašega investicijskega računa v času mesečnega vrednotenja. Če račun najprej utrpi izgubo in je nato naslednji mesec ponovno v dobičku, bo zaračunana provizija le za nov dobiček, ki doprinese k novi najvišji vrednosti. Obračun provizije uspešnosti na tak način pomeni, da smo nagrajeni samo v primeru novih dobičkov.

V primeru dodatnih vprašanj o naših upravljanih programih valutnih investicijskih računov, ne oklevajte, in v angleškem jeziku kontaktirajte z nami.

 

Registriraj se še danes in uporabljaj

 • BREZPLAČNI neomejen dostop do vseh vsebin spletnega mesta
 • mesečno BREZPLAČNO prejemanje SMS obvestil o donosnosti
 • POTREBUJEŠ LE MINUTO

PRIJAVA

REGISTRACIJA

Sledi Freeoneerju na

Freeoneer na Facebooku      Freeoneer na Twitterju